بیوگرافی

FarshadNajafipour

دکتر فرشاد نجفی پور در سال ۱۳۴۵ در تهران  به دنیا آمد و پرورش یافت.

 

دارای بیش از ۸۰ کتاب و ۳۰۰ مقاله معتبر

بیش از ۲۰ سال سابقه مشاوره خانواده (ارتباطی و جنسی)