Group_4066-2-1024x1024

روانشناس منتخب بینندگان تلویزیون

دکتر فرشاد نجفی پور

متولد سال ۱۳۴۵، تهران

دارای بیش از ۸۰ کتاب و ۳۰۰ مقاله معتبر

بیش از ۲۰ سال سابقه مشاوره خانواده (ارتباطی و جنسی)

چند نمونه از دل نوشته های دکتر فرشاد نجفی پور

دل نوشــــته های زیبــــا و تأثیرگذار در زندگی روزمره مــــا

notes

[ کنترل، تعیین، حذف ]

 
وقتی یکی مدام رو اعصابته:
اول خودتو کنترل کن،
بعد مرزهای جدید تعیین کن،
آخر سر اگر میتونی "حذفش" کن.
notes

[ بــــرنده بــــاش ]

 
برنده باش؛
امــــا در سکوت بگذار فکـر کنند که
"باخــــته ای".
notes

[ دوست داشتن ]

 
هیچ وقت از کسی که دوستت دارد غافل نشو،
چون یک روز میفهمی وقتی داشتی سنگ جمع می کردی
یک "الماس" را گم کردی.

کتاب معروف چاپ شده

Book-Nasl-No-Andish-Razhaye-Yek-Ravanshenas-eede9f

نمونه ای از کار من

وقت خود را مدیریت کنید تا کارها را منظم تر انجام دهید

ماموریت من این است که با استفاده از آموزش های منحصر به فرد ، برای شما آموزش با کیفیت را از طریق دوره های مختلف به دانشجویان بین المللی و محلی در یک فضای حرفه ای و حمایتی ارائه دهیم.

ویدئو معرفی دکتر فرشاد نجفی پور